Brakestein Arts en Interim

Brakestein Arts en Interim heeft ruime ervaring in arbeidsbemiddeling voor artsen (medisch specialisten en basisartsen) binnen de gezondheidszorg. Wij brengen artsen met zorginstellingen in contact, waarbij wij ons voornamelijk (maar niet uitsluitend!) richten op de specialismen: 

  • psychiater (alle doelgroepen, programma’s en instellingen)
  • specialist ouderengeneeskunde (ook kaderarts)
  • vertrouwensarts
  • SEH-arts
  • basisarts

Onze missie is om deze professionals loopbaancontinuïteit te bieden en zorginstellingen continuïteit binnen de organisatie.

Wij werken op basis van een persoonlijke aanpak, omdat wij het belangrijk vinden een duurzame relatie op te bouwen met zowel de zorginstelling als de arts. Uiterste zorgvuldigheid, wederzijds respect en vertrouwen staan hoog bij ons in het vaandel. Daarnaast hanteren wij de regel 'afspraak is afspraak'.

Inmiddels beschikken wij over een groot netwerk van artsen en organisaties  binnen de gezondheidszorg, verspreid over heel Nederland. Hierdoor kunnen wij snel schakelen als een vacature bij ons aangemeld wordt of een arts kenbaar maakt beschikbaar te zijn voor een nieuwe uitdaging. Gedurende het gehele traject is er over en weer contact, vindt er overleg plaats en is er alle ruimte voor vragen.

Brakestein Arts en Interim bemiddelt voor diverse arbeidsvormen: voor een vast of tijdelijk dienstverband (werving en selectie) of voor een tijdelijke opdracht (op zzp-basis).

Brakestein Arts en Interim is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20123747.

Bart van Egeraat

Brakestein Arts en Interim wordt geleid door drs. Bart van Egeraat.

Na zijn studie bewegingswetenschappen heeft hij 4 jaar gedoceerd op HBO niveau; daarna meer dan 11 jaar in de buitendienst gewerkt voor een farmaceutische international. Vervolgens heeft hij als senior consultant gewerkt bij een werving- en selectiebureau. In 2006 heeft hij Brakestein Arts en Interim opgericht.

In zijn vrije tijd kan hij zijn energie nog kwijt in het organiseren van atletiekwedstrijden, zoals diverse Nederlandse baankampioenschappen en de Amgen Singelloop Breda. Daarnaast leidt hij nog juryleden op voor de Atletiekunie en is hij technisch gedelegeerde namens de Atletiekunie.

Sinds 1974 is hij lid van AV Sprint te Breda en in 2012 benoemd tot erelid van deze grootste atletiekvereniging van Nederland.

Waar komt de naam Brakestein vandaan?

De naam Brakestein is afgeleid van Slotje Brakestein in Oosterhout (NB), het bedrijfspand waar Brakestein Zorg en Management tot eind 2006 kantoor hield.

Slotje Brakestein (of: Braeckesteijn) is een van de slotjes te Oosterhout. In 1422 werd melding gemaakt van een omgrachte boerderij op deze plaats, en in 1569 was sprake van 't Huys van den Brake. In 1688 werd de naam Brakestein gebruikt. In het begin van de 18e eeuw bestond het huis uit twee haaks op elkaar staande vleugels, die iets voor 1830 tot een vierkant werden uitgebouwd. In 1854 werden de bijgebouwen opgericht.

Het huis werd achtereenvolgens bewoond door de families Camerlinck, Van Polloysen, Van Bruheze, Van Ruigelberg, Van Brecht, Guerrie, Ruysenaers, De Vries, Hallungius en, sedert 1835, Van Oldenzeel tot Oldenzeel. In dat jaar was het slotje nog geheel omgeven door plaisiergrachten. De omgrachting werd niet veel later gedeeltelijk gedempt en ook het poortgebouw werd afgebroken.

In 1977 stierf de laatste telg van het geslacht Van Oldenzeel tot Oldenzeel. Het huis was toen nog een tijd een partycentrum, en werd later gebruikt als kantoorpand.

Tegenwoordig is het een blokvormig, witgepleisterd bouwwerk met twee bouwlagen en een zolder. De ingangspartij is in empirestijl. Deze wordt links en rechts geflankeerd door twee dubbele luiken die altijd gesloten blijven: er bevinden zich geen vensters achter.

Het gebouw wordt omgeven door een klein park in Engelse landschapsstijl uit het begin van de 19e eeuw. Ook is er een koetshuis. Het geheel is geklasseerd als rijksmonument (bron: Wikipedia).

© 2024 Brakestein Arts en Interim.